Wat doen we met het ingezamelde geld?


Alpe d’HuZes heeft sinds de eerste editie in 2006 al meer dan 42 miljoen euro opgehaald in de strijd tegen (de gevolgen van) kanker. Met dit geld financiert Alpe d’HuZes onderzoek, projecten en diensten die in lijn zijn met de missie:‘Anderen Faciliteren en Inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker’. Kanker als chronische ziekte dat is het ultieme doel.

De missie van Alpe d’HuZes komt voort uit het gegeven dat tegenwoordig 55% van de patiënten geneest van kanker. De 45% die niet geneest gaat steeds langer met kanker leven, soms 1 jaar, soms 5 jaar, en in bijzondere gevallen tot wel 15 jaar. Voor deze groep wordt de kwaliteit van leven met kanker steeds belangrijker. Dit is een belangrijk verschil met 30 jaar geleden. Toen ging 85% van de patiënten binnen 3 maanden dood en was de diagnose kanker welhaast een doodvonnis. In die situatie neem je als patiënt alleen maar afscheid. Met de sterk vergrote overlevingskans van nu gaat het voor veel patiënten juist om de kwaliteit van hun leven na de behandeling. Wij willen daarom ons geld besteden aan een breed spectrum van onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van leven. Ook willen we een aantal belangrijke projecten ondersteunen die zich richten op het toepassen van nieuwe diagnose- en behandelmogelijkheden bij (grote) groepen kankerpatiënten.

Samenwerking met KWF Alpe d’HuZes draagt één keer per jaar in oktober al het geld van onze sponsoren voor (meer dan) 100% over aan KWF Kankerbestrijding. Het geld komt bij KWF in een apart fonds op naam en wordt volledig aan onze doelstellingen besteed. Medici en wetenschappers kunnen projectvoorstellen indienen met het verzoek deze te bekostigen uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Deze voorstellen worden eerst getoetst aan onze missie ‘Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker’. Projecten die hier in onze ogen aan voldoen worden vervolgens op wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld door de speciaal ingestelde Alpe d’HuZes commissie van de Wetenschappelijke Raad (WR) van KWF Kankerbestrijding.

Thema’s, Programma’s en Projecten De meeste projecten die wij ondersteunen zijn geclusterd in de volgende 5 thema’s en programma’s:

1. Sneldiagnose

2. A-CaRe (revalidatie van kankerpatiënten)

3. Leven met Kanker

4. Kanker en Voeding

5. Bas Mulder Award (prijs voor jonge onderzoekers)

Daarnaast steunt Alpe d’HuZes een aantal belangrijke projecten die vallen onder de noemer “Ontwikkelen en toepassen van nieuwe methoden van diagnose en (na)behandeling”.

Achter het hieronder gepresenteerde overzicht van alle (geclusterde) projecten vindt u nog een nadere beschrijving van de 5 thema’s.

Overzicht van alle lopende, goedgekeurde en geplande projecten per thema Een paar opmerkingen zijn van belang bij het interpreteren van onderstaande cijfers:

1. De kosten die hieronder zijn opgenomen worden niet in één keer betaald, maar worden meestal gespreid over meerdere jaren. Veel onderzoeken duren 2 tot 4 jaar, en er wordt dan per jaar een proportioneel deel van het bedrag uitbetaald. Ook de salariskosten van de hoogleraren en ondersteuners zijn voor 5 jaar bij elkaar opgeteld, maar worden wel in één keer in het kostenoverzicht meegenomen.

2. Het totaalbedrag voor alle lopende en geplande projecten bedraagt 50 miljoen. Dit is meer dan de 42 miljoen die we tot en met 2011 hebben ingezameld. We gaan er hierbij vanuit dat we ook in 2012 (en daaropvolgende jaren) een aanzienlijke hoeveelheid geld gaan inzamelen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om geld te gaan oppotten, maar zsm toe te wijzen aan projecten die binnen onze missie vallen en die ten goede komen aan de kankerpatiënten.

Advertenties
%d bloggers liken dit: